23 minuty o przyszłości

Na blogu Paula Kimballa ‚Other Side of Truth’ można obejrzeć wykład Raya Kurzweila, najwybitniejszego współczesnego futurologa, który w ciągu dwudziestu trzech minut objaśnia swoją ‚teorię osobliwości’. Powiada ona, że postęp technologiczny przebiega zgodnie z regułami krzywej wykładniczej, w związku z czym już w najbliższym dwudziestoleciu będziemy mieli do czynienia z nanobotami całkowicie rewolucjonizującymi medycynę (i w znaczny sposób wydłużającymi nasze życie), komputerami bezpośrednio połączonymi z naszymi mózgami, alternatywnymi źródłami energii uniezależniającymi nas od wielkich koncernów energetycznych i interwencjami w ludzką biologię całkowicie przekształcającymi nasze rozumienie człowieka.

Wykład można obejrzeć pod następującym linkiem.

Share Button