Antypartia Libertariańska

Antypartia Libertariańska to inicjatywa organizacyjna zawiązana na Forum Libertarian w lutym 2009 roku. Antypartia to próba znalezienia formuły, która mogłaby być kompromisowa dla różnych nurtów polskiej myśli wolnościowej.
Z uwagi na zróżnicowanie poglądów zarówno co do kierunku zmian ustrojowych jak i co do środków, które należy zastosować celem tych zmian przeprowadzenia.

Antypartia przyjmie takie rozwiązania, które ustalone zostaną na drodze porozumienia pomiędzy poszczególnymi opcjami.
Tak więc nie podlega odrzuceniu a priori ani działalność polityczna, ani stowarzyszeniowa ani agorystyczna. Na chwilę obecną zaproponowany został projekt sformowania ośrodka ideowego propagującego i rozwijającego idee wolnościowe na gruncie polskim.”

Powyższe suche i beznamiętne słowa skrywają ciekawy projekt, który kiełkuje w internecie. Warto mu się przyglądac i obserwowac co z niego wyrośnie.

Share Button