Bezbożne dolary

Amerykanin Mitchell Kahle z Freedom From Religion Foundation(Fundacji na rzecz Wolności od Religii) jest twórcą „bezbożnych dolarów”, które własnoręcznie produkuje przy pomocy czerwonego długopisu. Kahle nakłada (jak na załączonym obrazku) kółko z ukośnikiem na słowo „Bóg”, widniejące na każdym dolarze, ponieważ sam nie zgadza się z sentencją „In God We Trust” („Bogu ufamy”).

dd5024dbfc2ff2b06f58562b42411382,10,19,0

Sformułowanie to pojawiło się na dolarach w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych do władzy doszli religijni fundamentaliści. Fundacji na rzecz Wolności od Religii nie udało się jednak nakłonić amerykańskich prawodawców do likwidacji tej treści. W związku z czym Kahle i jego współpracownicy konsekwentnie wymazują Boga z dolarów trafiających w ich ręce. Szacuje się, że w ten sposób znalazło się już w obiegu kilkadziesiąt tysięcy bezbożnych dolarów.

Dla osób, którym świat bez Boga wydaje się jednak trochę bezbarwny, istnieje radosna alternatywa. Zawsze przecież mogą w miejscu Boga umieścić na dolarze Latającego Potwora Spaghetti.

af96702faf5a766c98923700603127d1,10,19,0

Share Button