Bóg-Dziecko i jego niedojrzałość

ANDRZEJ URBANOWICZ

BÓG-DZIECKO I JEGO NIEDOJRZAŁOŚĆ

Piątek,24 kwietnia 2009 g.18.00

Górnośląskie Centrum Kultury

Plac Sejmu Ślaskiego 2, sala 411

Towarszystwo Bellmer zaprasza na spotkanie w najbliższy piątek o godzinie 18.00. Na poprzednim spotkaniu Urbanowicz omawiał problemy kiczu
i jego wzrastającej roli jako trendu zagarniającego coraz to nowe obszary.
Wiąże się z tym temat niedojrzałości. Właśnie, niedojrzałość to zaleta czy wada? Tym problemom będzie poświęcone obecne spotkanie,
podczas którego omówiona zostanie również ‚Ewangelia Dziecka’ Aleistera Crowleya, Piotruś Pan i inne przejawy wchodzenia Dziecka
na scenę kultury.

Share Button