Ciemne oblicze chrześcijaństwa

Wydawnictwo ENETEIA serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone książce Wasilija Rozanowa Ciemne oblicze. Metafizyka chrześcijaństwa

23 lutego (piątek), godzina 19.00
klub Skład Butelek, Warszawa, ul. 11 Listopada 22 (klub znajduje się w głębi podwórza, po jego lewej stronie).

Ciemne oblicze. Metafizyka chrześcijaństwa jest dziełem jednego z najwybitniejszych myślicieli rosyjskich przełomu XIX i XX wieku, który podejmował kluczowe pytania chrześcijaństwa, życia religijnego i
zbawienia. Z jednej strony odwoływał się do tradycji Starego Testamentu, z drugiej – z pozycji psychologa – opisywał i badał ekstremalne formy wiary, na przykład samospalenia i zakopywanie żywcem, jakie miały miejsce w owym czasie w Rosji.

Podczas spotkania przybliżymy Czytelnikom książkę, która wraz pracą
Ludzie księżycowej poświaty przyniosła sławę temu niepoddającemu się żadnym klasyfikacjom filozofowi i publicyście. Opowiemy również o samym Wasiliju Rozanowie – wyjątkowej postaci kultury rosyjskiej, określanej mianem rosyjskiego Nietzschego i Freuda zarazem. Pisarz był przede wszystkim prowokatorem, oryginalnym i buntowniczym myślicielem, uwielbiającym myślenie paradoksalne, dzięki czemu można go uznać za jednego z prekursorów Émila Ciorana.

Share Button