‚Cywilizacja i płeć’ – nowy numer ALBO albo

Polecamy nowy numer kwartalnika psychologii i kultury ALBO albo, a w nim następujące artykuły:

Jungowskie inspiracje
Przemysław Gębala SJ – Schematy i transgresje płci
Encyklopedia jungowska: Libido (opr. ks. Kazimierz Pajor)

Od psychologii do autopsychoterapii
Edyta Janus – Erotomania – przemilczane uzależnienie
Valentyna Guminska – Seksualna agresja kobiet

Archetypy w Kulturze
Zenon Waldemar Dudek – Płeć psychologiczna, wzorce kultury i duchowość
Alina Biała – Feminizm, język, literatura

Nasze tożsamości
Anna Komendant – Płeć u Lacana

Dialog kultur
Ewa Machut-Mendecka – Niewysłowiona radość arabskich wesel
Paweł Fijałkowski – Wędrówki Anacharsisa

Z poetyki archetypów
Marta Cywińska-Dziekońska – Nadkobieta
Jakub Jan Pudełko – (Kame)Leon, czyli zawodowiec. Kilka uwag na temat męskości na przykładzie postaci Leona Niemczyka

Na granicy epok
Ryszard Chodźko – Synchronia muzyczna. O cykliczności wewnętrznej w prozie niefabularnej Tadeusza Konwickiego

Forum psychologii kultury
Recenzje: Czesław S. Nosal – Poznająca płeć (D. Kimura, Płeć i poznanie)
Felix Zbyszek Siwek – Meandry rzeczywistości i wartości (K. Mudyń, W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych)

Share Button