Debata narkotykowa w Krakowie


Jakkolwiek można się spodziewać, że podczas tej debaty każdy z uczestników powie to samo, co przy okazji kolejnego grzania kanapy, a zaproszenie pana JKM z partii Umysłu Pieprzniętego Równo zwiększy tylko poziom szumu informacyjnego, wszelkie inicjatywy problematyzujące kwestię penalizacji narkotyków są godne poparcia. Jeśli zdarzy się Wam wysłuchać tej dyskusji, prosimy o krótką relację.

Share Button