Festiwal Filozofii ‚Wokół Nietzschego’

Z nieukrywaną przyjemnością przyjęliśmy patronat medialny nad ‚zerową’ edycją Festiwalu Filozofii w Lewinie Kłodzkim pod hasłem programowym Tożsamość europejska a przewartościowanie wartości, którego temat przewodni brzmi

W o k ó ł N i e t z s c h e g o

Program ogólny festiwalu obejmuje:

11-12 września (wtorek, środa)
Informacje programowe, sprawy organizacyjne

13 września (czwartek)
Wystawa fotografii MikroEuropa Krzysztofa Jóźwiaka
Bogdan Banasiak, Nie bójmy się filozofii
Marcin Bogusławski, Zachęta do filozofii
Koncert duetu kosmofski/banasiak

14 września (piątek)
Dawid Misztal, Impresje Hume’owskie, czyli o antycypacjach nietzscheanizmu
Maria Kostyszak, Co znaczy myśleć? Wariacje Nietzscheańskie i Heideggerowskie
Paweł Korobczak, Poza dobrem i złem, czyli gdzie?
Stanisław Łojek, O równości, demokracji i resentymencie
Agata Janaszczyk, tba
Henryk Benisz, Wieczne powroty wieczności wg Nietzschego. Dionizyjskie wizje
Stanisław Gromadzki, Nietzsche – mantra wieczności (Wokół książki Krzysztofa Michalskiego „Płomień wieczności”)
Paweł Klimek, Europa w oku Nietzschego. O szkodliwości historii dla życia
Tymoteusz Słowiński, nt. woli mocy
Marta Kopij, komunikat nt. przekładu Nachlass Nietzschego
Paweł Pieniążek, komunikat nt. przekładu Nachlass Nietzschego

15 września (sobota)
Grzegorz Kowal, Legendarna legenda. Nietzsche
Krzysztof Kędziora, Czy teoria resentymentu to „zmyślny trik”?
Tomasz Turowski, Filozofia hermeneutyczna Fryderyka Nietzschego
Andrzej Czerkawski, Nietzsche – filozofia religii
Piotr J. Przybysz, tba
Paweł Pieniążek, Nietzsche a dekadencja – dylematy nowoczesności
Bogdan Banasiak, Nietzscheański Nadczłowiek – dylematy i aporie
Andrzej Kucner, nt. nietzscheańskiego nihilizmu
Jakub Wroński, komunikat nt. pracy doktorskiej Filozofia tworzenia Fryderyka Nietzschego

I d e a f e s t i w a l u
„Festiwal Filozofii w Lewinie Kłodzkim” jest propozycją cyklicznego/corocznego festiwalu, podczas którego na wykładach, seminariach, konwersatoriach, warsztatach stworzono by szerokie forum dyskusyjne dla polskich i zagranicznych badaczy/studentów/humanistów zajmujących się problematyką filozoficzną. Festiwalowi, prócz spotkań o charakterze naukowym, będą towarzyszyć spotkania popularnonaukowe oraz imprezy artystyczne, edukacyjne i regionalne. Każda kolejna edycja Festiwalu Filozofii będzie się odbywać pod innym hasłem tematycznym.

W s p ó ł p r a c a
Gmina Lewin Kłodzki, wydawnictwo Thesaurus, czasopisma: Nowa Krytyka, [fo:pa], Hybris, Przegląd Filozoficzno-Literacki, Rita Baum

P a t r o n a t m e d i a l n y
Taraka, Wydawnictwo Eneteia, independent.pl, Recykling Idei, Wydawnictwo Okultura

W serwisie informacyjnym będziemy przekazywać dalsze wiadomości związane z Festiwalem.

Share Button