Gordan Djurdjevic ‚Narodziny Nowego Eonu’ – recenzja

Narodziny Nowego Eonu to nieco poszerzona wersja wykładu, jaki wygłosił młody pracownik naukowy Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, Gordan Djurdjevic podczas ubiegłorocznej, londyńskiej konferencji CESNUR – Centrum Badań Nowych Ruchów Religijnych. Mimo iż jest to skromne objętościowo dzieło (38 str.), stanowi zdecydowanie najlepszą z dotychczasowych publikacji Wydawnictwa 418. Djurdjevic przedstawia przekorną, postmodernistyczną interpretację thelemy jako religii zmierzchu – zmierzchu Boga, zmierzchu podmiotu, zmierzchu historii, która zawiera w sobie napęd autokreacji. Interpretuje Księgę Prawa w świetle postmodernistycznej a/teologii Marka C. Taylora, unikając zmory „thelemickiego” pisarstwa – braku innowacyjności. Jakkolwiek jego tezy bywają kontrowersyjne, o czym sam autor mógł się przekonac podczas Konferencji, dostarczają nowego spojrzenia na dzieło Crowleya.

Nie jest to wszakże spojrzenie aż tak nowe, jak chciałby tego tłumacz owego dzieła, który we wprowadzeniu narzeka na brak recepcji myśli Crowleya w polskim świecie naukowym. W minionych latach powstało bowiem co najmniej kilkanaście prac magisterskich i doktorskich w znacznej części poświęconych thelemie (w tym interpretujących Crowleya jako prekursora myśli postmodernistycznej), co w nieznacznym stopniu pozostawia nasz kraj w tyle za takimi potentatami różnorodności religijnej, jak Wielka Brytania czy U.S.A. Niemniej warto Djurdjevica poczytac i nawet trochę się z nim pokłócic.

Share Button