Hermaion nr 4: Wolnomularstwo w kulturze

 1. Tadeusz Cegielski: Świat jako loża
 2. Rafał T. Prinke: Loże transmutacji – dziwny romans wolnomularstwa i alchemii
 3. Tadeusz Cegielski: Od papieskiej bulli do tabloidu. Krótki zarys dziejów antymasonizmu
 4. Katarzyna Jarzyna: Charakterystyka pierwszych lóż adopcyjnych i działalność kobiet masonek na ziemiach polskich, 1768-1821
 5. Roman Dzierzgwa: Bronisław Ferdynand Trentowski (1808-1869) a wolnomularstwo niemieckie
 6. Piotr Witt: Biblioteka Jana Potockiego
 7. Andrzej Karpowicz: Zbiory masońskie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako zasoby do badań dziejów wolnomularstwa europejskiego
 8. Katarzyna płonska: Karol Kurpiński i wolnomularstwo
 9. Barbara Arciszewska: Batty Langley (1696-1751) – a Tutor to Freemasons and his architectural manuals
 10. Krzysztof Załęski: Nieznany rękopis z dziejów wolnomularstwa francuskiego XVIII-XIX wieku
 11. Anna Maria Bauer: Dawny ogród filozoficzny – próba współczesnej interpretacji
 12. Mirella Kurkowska, Jarosław Kurkowski: Obraz wolnomularstwa w kinematografii
 13. Maria Materska: Miejsce wolnomularstwa w kulturze – między religią, nauką a sztuką
 14. Ewa Jaśkowska, Małgorzata Misiuna: Miejsce wolnomularstwa żeńskiego we współczesności
 15. Adam Podlewski: Drużyna a Loża. Powstanie i rozwój ruchów skautowskich w kontekście wolnomularstwa
 16. Anna Kargol: Rytuał masoński jako inspiracja organziacyjna oraz wzorzec kulturowy parawolnomularskich i innych organizacji
 17. Zbigniew Łagosz: Aparat represji wobec Roberta Waltera i jego działalności na kanwie masonerii ezoterycznej rytu Memphis-Misraim
 18. Tomasz Krok: Działalność Antymasońskiej Komórki Episkopatu Polski w dokumentach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
Share Button