Klub Hermaionu

FB baner 1

Co to jest masoneria? Co to jest ezoteryka? Jaki jest wpływ obu tych zjawisk na siebie nawzajem? Czy jest on rzeczywisty czy wyimaginowany?

Z okazji wydania 4. numeru pisma HERMAION, poświęconego zagadnieniu “Wolnomularstwa w kulturze”, inicjujemy w warszawskiej księgarni TARABUK szereg spotkań dyskusyjnych o zachodniej (choć nie tylko) tradycji ezoterycznej. Będziemy zapraszać wybitnych specjalistów w podejmowanych zagadnieniach i zachęcać do jak najszerszego włączania się uczestników spotkań do dyskusji.

28 lutego zaprosiliśmy do dyskusji:
– prof. Monikę Rzeczycką z Uniwersytetu Gdańskiego: badaczkę historii szkół i organizacji inicjacyjnych w Rosji i Europie, a także ezoteryzmu w literaturze rosyjskiej u schyłku XIX i pierwszej połowy XX wieku;
– prof. Tadeusza Cegielskiego z Uniwersytetu Warszawskiego: wybitnego badacza wolnomularstwa, byłego prodziekana Wydziału Historii UW, wielkiego mistrza honorowego Wielkiej Loży Narodowej Polski;
– Jerzego Prokopiuka: gnostyka, antropozofa, pisarza-eseistę, tłumacza literatury naukowej i pięknej, redaktora naczelnego czasopisma Gnosis (1991–2000), pionierskiego popularyzatora myśli Carla Gustava Junga;
– dr. Zbigniewa Łagosza: zastępcę redaktora naczelnego pisma Hermaion, badacza polskich zakonów ezoterycznych o charakterze paramasońskim oraz życia Czesława Czyńskiego – polskiego martynisty, maga, ezoteryka z okresu międzywojnia;
– Maxa Bojarskiego: badacza masonerii ezoterycznej, redaktora pism Gnosis i Hermaion, znawcę współczesnego wolnomularstwa.

Spotkanie poprowadził redaktor naczelny pisma Hermaion, inicjator Wydawnictwa Okultura – Dariusz Misiuna.

 

 

Share Button