Redakcja

redaktor naczelny
Dariusz Misiuna

zastępca redaktora naczelnego
sekretarz redakcji
Zbigniew Łagosz

redakcja
Maksymilian Bojarski
Paweł Frelik
Tomasz Stawiszyński

rada naukowa
prof. dr hab. Tadeusz Cegielski / przewodniczący
prof. dr hab. Kazimierz Banek
prof. dr hab. Anna Mikołejko
dr Mirosław Piróg
dr Rafał T. Prinke

redakcja artystyczna
Joanna John
Wojciech Benicewicz

wydawca
Okultura

ISSN 2083-6732

Share Button