Ibogaina

W związku z niezwykłym wydarzeniem, do jakiego doszło przed kilkunastoma godzinami w Warszawie – międzynarodową konferencją poświęconą ibogainie, grupującą najwybitniejszych ekspertów z tej dziedziny, polecamy lekturę anglojęzycznej książki poświęconej tej magicznej roślinie. The Ibogaine Story Paula De Rienzo i Dany Beala (ten drugi uczestniczył w warszawskiej konferencji) to opowieść o tym jak świat Zachodu poznał ‚cudowne’ właściwości ibogainy.

Tradycyjnie, ibogainę spożywają ludy zamieszkujące Afrykę centralną. Wywołuje ona wizje archetypalne oraz sprzyja rzucaniu nałogów: heroinowego, kokainowego, alkoholowego i nikotynowego. Te jej specyficzne cechy odkrył dla świata Zachodu w 1962 roku Howard Lotsof (również obecny podczas warszawskiej konferencji), kiedy to dzięki przypadkowo zażytej ibogainie udało mu się uniezależnić od opiatów. Lotsof wprowadził ibogainę do świata nauki i choć obecnie jest ona w wielu krajach nielegalna, zarówno oficjalnie jak i w podziemiu dokonuje się wielu niezwykle skutecznych terapii uzależnień przy użyciu tej substancji.

O jej terapeutycznym, medycznym i duchowym potencjale zaświadczali uczestnicy warszawskiej konferencji. Niestety, mimo pokaźnego materiału badawczego przemawiającego na jej korzyść, ibogaina nadal cieszy się głównie uznaniem ekspertów i tych nielicznych osób, którym dane było ją zażyć.

Share Button