Inauguracja Instytutu Grotowskiego

28 grudnia 2006 roku Ośrodek Grotowskiego przekształcił się w Instytut im. Jerzego Grotowskiego. Nazwa nowej instytucji koresponduje z nazwą placówki funkcjonującej w latach 1965-1984 pod adresem Rynek-Ratusz 27 we Wrocławiu. 14 stycznia odbędzie się inauguracja jego działalności. W programie m.in.

14 stycznia

Ósma rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego

godz. 17:00

Prezentacja dwóch sfilmowanych wywiadów z Jerzym Grotowskim przeprowadzonych dla telewizji amerykańskiej przez Margaret Croyden (tłumaczenie na żywo z języka francuskiego na angielski: Jacques Chwat). Prezentacja z tłumaczeniem na język polski.
Wprowadzenie: Adela Karsznia-Karpowicz

Jerzy Grotowski with Margaret Croyden (1969), realizacja: Creative Arts Television, reżyseria i produkcja: Merrill Brockway, 54’.

Dokument z cyklu: Rozmowy o teatrze, cz. I Jerzy Grotowski /Conversations about theater, part I, Jerzy Grotowski (1973), realizacja: Camera Three, reżyseria i produkcja: Merrill Brockway, 29’.
Dokument ten nie był wcześniej prezentowany.
„Jerzy Grotowski, litografia Rolanda Grünberga”

godz. 19:00

Inauguracja działalności Instytutu im. Jerzego Grotowskiego
Prowadzenie: Jarosław Fret i dr Grzegorz Ziółkowski

Omówienie prac prowadzonych w ramach Pracowni bibliografii oraz Pracowni kalendarium Instytutu Grotowskiego („Bibliografia tekstów Jerzego Grotowskiego opublikowanych w języku polskim” oraz „Jerzy Grotowski: kalendarium życia i twórczości (1982 – 14 stycznia 1999)”): dr Grzegorz Ziółkowski i Adela Karsznia-Karpowicz.

15 stycznia (poniedziałek)

godz. 17:00

Spotkanie poświęcone polskiemu wydaniu książki Jerzego Grotowskiego Ku teatrowi ubogiemu, przedmowa Peter Brook, opracowanie Eugenio Barba, przełożył z języka angielskiego
Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007. Wydanie objęte mecenatem Miasta Wrocławia.
Z udziałem: prof. Leszka Kolankiewicza i dr. Grzegorza Ziółkowskiego.
Prowadzenie: prof. Janusz Degler.

godz. 18:30

Spotkanie „Książę Niezłomny”: reaktywacja, prezentacja poprawionego cyfrowo filmu dokumentującego spektakl Teatru Laboratorium, z udziałem prof. Luisy Tinti z Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie, jednej z inicjatorek przedsięwzięcia.
Prowadzenie: prof. Leszek Kolankiewicz.

16 stycznia (wtorek)

godz. 17:00

Spotkanie poświęcone książce Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Grotowskiego, Wrocław 2006.
Książka ukazuje się jako pierwszy tom serii „Pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki” pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, która ma na celu zebranie tekstów polskich autorów na temat pracy Grotowskiego na różnych etapach jego drogi twórczej.
Spotkanie z udziałem redaktorów tomu.
Prowadzenie: prof. Dobrochna Ratajczakowa.

godz. 19:00

Spotkanie z Ludwikiem Flaszenem „Słowo o teatrze ubogim”
Prowadzenie: prof. Leszek Kolankiewicz.

Share Button