“Inspiracje jungowskie – metafory, sny, archetypy”

e436ef0dc74be576782737edcf15d83c.gif

Wydawnictwo Eneteia opublikowało tom Inspiracje jungowskie – metafory, sny, archetypy, stanowiący zbiór tekstów polskich naukowców korzystających z myśli Junga. Książka zawiera następujące artykuły:

– Marek Adamiec Psychologia jungowska a metafory człowieka: inspiracje
– Mirosław Piróg Synchroniczność – panpsychiczna wizja rzeczywistości
– Zenon Waldemar Dudek Teoria psychologiczna a archetypowe podstawy psychoterapii
– Aleksandra Szczepaniak Życie jest snem – wstęp do jungowskiej analizy snu
– Kasper Czech Neurobiologia a analiza marzeń sennych. Spotkanie nauk przyrodniczych i humanistyki
– Agnieszka Usidus Zdrowe funkcjonowanie: próba określenia na gruncie psychologii jungowskiej
– Filip Białecki Funkcjonowanie symboliki jungowskiej w SOLARIS Stanisława Lema
– Mirosław Piróg Jung a joga kundalini
– Jerzy Prokopiuk Rudolf Steiner i Carl Gustav Jung
– Ryszard Kulik Osiem dowodów na nieistnienie „ja”

Osoby zainteresowane tą pozycją mogą ją kupić na następującej stronie.

Share Button