“Integralna potworność” Bogdana Banasiaka

6 listopada ukazała się książka Bogdana Banasiaka Integralna potworność. Markiz de Sade. Filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje “śmierci Boga”.

52a0883ee50a2871baf5b15557d3075f,10,19,0

Integralna potworność to pierwsza w języku polskim monografia poświęcona Markizowi de Sade (1740-1814), jednemu z najbardziej kontrowersyjnych i bulwersujących pisarzy, mrocznej postaci i jasnowzrocznemu myślicielowi, który – łącząc pornografię i filozofię (porno-teologia) – równie mocno odpychał, jak przyciągał, i którego imię stało się synonimem perwersji (sadyzm) i skandalu. Książka szkicuje konsekwencję projektu boskiego Markiza (filozofia libertynizmu), który opisując nieuchronne uwikłanie człowieka w to, co skrajne – erotyzm, przemoc, zbrodnię, samotność i śmierć – demistyfikuje tradycyjnie akceptowane wartości i punkty oparcia („śmierć Boga”), by nakreślić perspektywę suwerenności integralnej, czyli wolności absolutnej, dla niego, jedynej godnej tego miana.

Autor pracy, światowej klasy specjalista, od ponad ćwierćwiecza badający myśl Markiza, daje najpełniejszą i najbardziej wszechstronną interpretację jego dzieła, ukazując je jako ściśle aktualne, a Sade`a – jako prekursora Nietzschego, antycypującego współczesne dylematy kulturowe i tendencje filozoficzne.

Wydawcą książki jest Wydawnictwo Thesaurus.

Share Button