Key 64

Polecamy bardzo interesujące, anglojęzyczne pismo internetowe Key64. W najnowszym numerze tego magazynu znajdziemy m.in.:

– artykuł Taylora Ellwooda o eksperymentach z rozwijaniem języka ciała;
– esej Grimnira Karlsena o gnozie demiurga i ponowoczesnych archontach;
– esej Jamesa Curcio o współczesnych mitologiach;
oraz sporo osobistych objawień.

Archiwa pisma obfitują też w liczne artykuły, eksperymenty, eseje i manifesty, m.in.:

– artykuł Douglasa Rushkoffa o epoce współczesnej jako czasach renesansu;
– artykuł Padre Engo o afrykańskich korzeniach Świętego Graala i kotła czarownic;
– artykuł LaSary FireFox o magii modyfikacji cielesnych.

Share Button