Komisja Europejska zapowiada obronę Doliny Rospudy

Komisja Europejska domaga się, by Polska nie rozpoczynała budowy drogi przez Dolinę Rospudy. Komisarz ds. środowiska Stawros Dimas ostrzegł: ‚Komisja Europejska jest gotowa zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE o wydanie Polsce nakazu wstrzymania prac przy budowie obwodnicy Augustowa w cennej przyrodniczo Dolinie Rospudy.’ Komentując tę wiadomość premier J. Kaczyński dał do zrozumienia, że zwolennicy przeprowadzenia obwodnicy inną trasą moga mieć nieczyste intencje. Nie zdradził jednak jakie.

Postanowiliśmy posłużyć się premierowską strategią siania podejrzeń, więc pytamy: Czy wiecie kto z obecnych wysokich urzędników w latach 90. zakłócał spokój społeczny, wykrzykując pod niebiosa na jednym z warszawskich osiedli przekleństwa na ówczesnego prezydenta, Lecha Wałęsę? Odpowiedzi, rzecz jasna, sami nie możemy dostarczyć. Wszak to tajemnica.

Share Button