Konferencja o transhumanizmie na Uniwersytecie Śląskim

Koło Naukowe Myśli Nieliniowiej zaprasza
w ramach VI Festiwalu Nauki Uniwersytetu Śląskiego na konferencję pod tytułem:

 ,,Transhumanizm”

,,Człowiek, w swym obecnym kształcie znajduje się w stadium
przejściowym na drodze do przezwyciężenia ludzkich ograniczeń – do
osiągnięcia stanu postczłowieka. Narzędziem ku temu ma być cybernetyka,
biotechnologia, neurotechnologia – mające poprowadzić ludzką ewolucję”

Spotkanie odbędzie się 29.04.2010 (czwartek) w Sali
Sympozjalnej III, na Wydziale nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego. Program:

11.30: dr Mirosław Piróg: Otwarcie konferencji wraz z
wprowadzeniem

11.45: Maciek Pajek: Wokół problematyki post-człowieka

12.35: Ewelina Suszek: Człowiek contra forpoczta ewolucji
psychicznej. Dwa przepisy na nadczłowieka

13.25: Łukasz Berezowski: Weź pigułkę – czyli farmakologiczna wizja
udoskonalenia społeczeństwa

14.15: Lech Ciepał: Społeczno – ekonomiczne aspekty transhumanizm

Share Button