Konferencja SZTUKA KRÓLEWSKA I MUZY

21 lutego 2009 roku w Toruniu rozpocznie się dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa „Sztuka królewska” i Muzy. Obecność wolnomularstwa i jego idei w kulturze polskiej i powszechnej.
Za merytoryczną stronę konferencji odpowiedzialny jest profesor UW dr. hab. Tadeusz Cegielski, prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny pisma Ars Regia.

Program konferencji:

21 luty (sobota):

Godzina 10:00
– Otwarcie konferencji w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego / Muzeum Okręgowe w Toruniu
– przedstawienie przedmiotu i celu konferencji oraz sprawy organizacyjne.

Godzina 10:30
– Panel 1: Nowe kierunki, metory i ośrodki badań nad wolnomularstwem w Europie i Stanach Zjednoczonych (3 referaty po 15 minut oraz dyskusja). Moderator: prof. dr hab. Maria MATERSKA (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Poitiers)

– Tadeusz CEGIELSKI (Warszawa): Dwadzieścia lat później. Rewolucja antropologicza w badaniach nad wolnomularstwem.

– Žygintas BÜČYS (Wilno): The formation of masonic collections in Lithuania in the 19th and 20th centuries.

– Andrzej KARPOWICZ (Poznań): Zbiory masońskie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.


Godzina 11:30

– Otwarcie wystawy plastycznej: Tropy masońskie we współczesnej plastyce polskiej (Anna Maria Bauer – Kacper Bożek – Stanisław Wejman)

– Koncert fortepianowy prof. Romana Dziergwy

Godzina 12:00

– Panel 2/3: Wątki masońskie w sztukach pięknych, muzyce i literaturze (8 referatów oraz dyskusja – ok 2,5h). Moderatorzy: dr Marek RUBNIKOWICZ (Muzeum Okręgowe w Toruniu), prof. dr hab. Inessa SVIRIDA (Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa)

– Krzysztof ZAŁĘSKI (Warszawa): Wolnomularstwo a sztuka

Inessa SVIRIDA (Moskwa): Masońskie koncepty w rosyjskiej „usad’bie” XVIII stulecia

– Artur ŁUKASIEWICZ (Gdańsk): W poszukiwaniu nie istniejącego. Ulica Masońska w Gdańsku

– Marek REZLER (Poznań): Kilka uwag o symbolice wolnomularskiej w architekturze XIX i XX wieku. Przykład Poznania

– Radosława RODASIK (Kraków): Poezja masońska Kazimierza Brodzińskiego

– Michał Agaton CHOLEWICZ (Gdańsk): Euterpe opiekunką pieśni masońskch. Przyczynek do badania kultury wolnomularskiej na podstawie berlińskiego śpiewnika z 1913 roku

– Cezary MARASIŃSKI (Toruń): Dziedzictwo „innego” Oświecenia w twórczości Jana Potockiego

– Piotr CEGIELSKI (Sztokholm): Symbolika wolnomularska we współczesnym malarstwie polskim


Godzina 13:30 – 14:00

Przerwa na obiad

Godzina 14:00

– Wznowienie panelu 2/3


Godzina 15:00 – 16:00

– Zwiedzanie wystawy Wolnomularstwo polskie XVIII – XXw. Mity i prawda? wraz z komentarzem Aleksandry Mierzejewskiej, kuratora ekspozycji / Dom Eskenów, ul. Łazienna 16


Godzina 15:00 – 17:30

Przerwa na obiad

Godzina 17:30
– Wznowienie obrad (Sala kinowa, Ratusz Staromiejski)

– Panel 4: Wpływ idei wolnomularskich na kulturę polityczną Europy i obu Ameryk (3 referaty po 15 minut oraz dyskusja). Moderator: prof. UW dr hab. Tadeusz CEGIELSKI (Uniwersytet Warszawski).

– Maria NOTKOWSKA (Warszawa): „Über Zahl, Reichtum, Hauptabsicht der deutschen Maurer”, czyli starcie ze Sztuką Królewską jako chrzest bojowy niemieckiego konserwatyzmu

– Roman DZIERGWA (Poznań): Wolnomularze maszerują na front. Wojna francusko-pruska 1870/71 i jej konsekwencje dla międzynarodowego wolnomularstwa

– Łukasz Tomasz SROKA (Kraków): „Dla Ojczyzny ratowania…”. Działalność wolnomularzy polskich na arenie międzynarodowej w XIX i XX wieku

– Władysław MASIARZ (Kraków): Wolnomularze polscy wśród zesłańców syberyskich i więźniów Rosji (od poł. XVIII do poł. XX wieku).

Godzina 18.30

– Dyskusja końcowa: Czy istnieje odrębna „kultura wolnomularska”?


Godzina 19.30

Zakończenie obrad

Godzina 20:30

Kolacja

22 luty (niedziela):
 
Godzina 9:30
– Wznowienie obrad (Sala kinowa, Ratusz Staromiejski)

– Panel 5: Relacje wolnomularstwa z wielkimi religiami monoteistycznymi (5 referatów po 15 minut oraz dyskusja). Moderator: prof. dr hab. Roman DZIERGWA (Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań)

– Norbert WÓJTOWICZ (Wrocław – Warszawa), Wolnomularstwo a Kościół rzymskokatolicki – wrogowie, przeciwnicy czy konkurenci?

– Adam PODLEWSKI (Warszawa): Ksiądz Stanisław Załęski – tropiciel masońskich herezji, koneser masońskich rytuałów

– Anna KARGOL (Kraków): Inspirowani rytuałem. Przyczyny i charakter nawiązań do wolnomularstwa ze strony Zakonu B’nei B’rith w okresie międzywojennym
– Maciej STĘPIEŃ (Lublin): Mahdi versus Darwin. Adnan Oktar („Harun Yahya”) i antymasońskie wątki działalności Bilim Arastirma Vakfi
– Selim CHAZBIJEWICZ (Olsztyn): Masoneria a Islam

– Panel 6: Obecność wolnomularstwa w kulturze dnia codziennego (3 referaty po 15 minut oraz dyskusja). Moderatorzy: dr Arvydas PACEVIČIUS (Uniwersytet Wileński), prof. dr hab. Władysław MASIARZ (Akademia Krakowska im. Frycza Modrzewskiego)

– Katarzyna KARASKIEWICZ (Warszawa): Masoneria jawna – masoneria tajna. W świetle Listu Piętnastego Johanna Gotlieba Fichtego

– Tomasz DOBRZYŃSKI (Warszawa): „Tajemnica obecna’. Wizerunek i rola masonerii w cyklu powieści kryminalno-historyznych Marka Krajewskiego „Breslau”

– Piotr KABACIŃSKI (Poznań): Obecność wolnomularstwa w kulturze dnia codziennego


Godzina 12:30 – 13:30

Przerwa na lunch


Godzina 13:30

– Panel 7: Rola wolnomularstwa w kulturze polskiej, dawniej i dziś (4 referaty po 15 minut oraz dyskusja). Moderator: dr Anna KARGOL (Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego)

– Marek FOTA (Gdańsk): Jak badać ideowość wolnomularstwa, czyli co można znaleźć w księgozbiorze loży. Historia i zbiory XVIII-wiecznego wolnomularstwa w Gdańsku

– Arvydas PACEVIČIUS (Wilno): Ofiarność na rzecz kultury i nauki a wolnomularstwo na Litwie w XIX wieku (na podstawie wpisów „Księgi Złotej” Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego)

– Krzysztof ŚLESICKI (Pułtusk): Rozproszenie polskich pamiątek wolnomularskich na przykładzie miasta Płocka.

– Ewa KACZMAREK (Poznań): Wolnomularska idea samopoznania jako podstawa pomocna w kształtowaniu świadomości młodych, wykształconych Polaków


Godzina 15:00 – 16:00

– Dyskusja końcowa i podsumowanie.

– Zakończenie konferencji.

Zainteresowanych udziałem kierujemy pod adres: tcegielski at onet.pl. Otrzymacie wtedy szczegółowe informacje oraz deklarację zgłoszenia. Koszt konferencji wynosi 60 zł. (dla studentów 30 zł.). Uwaga! Zostały ostatnie miejsca.

Share Button