Książki o masonerii

Wiele wskazuje na to, że polski rynek wydawniczy z mozołem nadrabia poważne opóźnienia w zakresie wiedzy o jednym (wielu?) z najważniejszych stowarzyszeń inicjacyjnych w nowoczesnym świecie – masonerii. Dotychczas wydawane publikacje myliły zazwyczaj masonologię z ufologią i pulpową powieścią detektywistyczną. Dobrze więc się stało, że ostatnio ukazały się dwie obfite i dosyć rzetelne publikacje na ten temat.

Pierwsza z nich to Masoneria Norberta Wójtowicza – autora konserwatywnego, lecz podchodzącego do swej tematyki badawczej z dużym znawstwem i bez uprzedzeń. W tym słowniku znajdziemy „kilka ważnych grup haseł. Pierwszą stanowią hasła poświęcone podstawowym symbolom masońskim, drugą – hasła omawiające ryty wolnomularskie, trzecią – hasła dotyczące życia (podstaw prawnych funkcjonowania loży, poszczególnych urzędników lożowych i samego wyglądu loży), czwartą – hasła traktujące o organizacjach paramasońskich. Całość dopełniają hasła biograficzne, przedstawiające głównie wolnomularskich myślicieli i reformatorów, oraz hasła wyjaśniające relacje między Kościołem a wolnomularstwem.”

Druga z pozycji to dzieło W. Kirka MacNulty’ego WOLNOMULARSTWO. Sekrety i symbole masonów, ich historia i znaczenie. „Książka wykorzystując nawiększe światowe zbiory miłośników, w tym wiele dokumentów nigdy nie publikowanych, przedstawia rzetelny, oparty na materiale źródłowym obraz tej organizacji. Omawia początki wolnomularstwa, jego historię, filozofię rytuałów towarzyszących stopniom wtajemniczenia, ulegające stałym zmianom związki między masonerią a społeczeństwem, mówi o zagadkach i tajemnicach walnomularzy, wreszcie prezentuje najbardziej zasłużone dla tej organizacji postacie „braci w fartuszkach”.

Share Button