Kurs Psychologii Analitycznej

Od zaprzyjaźnionych jungistów otrzymaliśmy następującej treści ogłoszenie:

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej we współpracy z International Association for Analytic Psychology (IAAP) ogłasza nabór na pierwszą część 4-letniego kursu psychologii analitycznej C.G.Junga, przygotowującego do uzyskania kwalifikacji analityka jungowskiego. Wszystkich zainteresowanych, a szczególnie psychoterapeutów, psychologów, humanistów, lekarzy, pracowników socjalnych, absolwentów uczelni wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów zapraszamy do kontaktu i przesyłania swoich zgłoszeń.

Kurs prowadzą certyfikowani analitycy jungowscy IAAP z całego świata.
Informacje i zgłoszenia: Krystyna Węgłowska-Rzepa ptpa.kwr@gmail.com; Małgorzata Nader – malgorzata.nader@gmail.com.

Pierwsza część kursu trwa dwa lata i skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych psychologią jungowską. Po dwóch latach osoby, które postanowią kształcić się w kierunku uzyskania statusu certyfikowanego analityka jungowskiego, będą mogły wziąć udział w drugiej, również dwuletniej części kursu.

Kurs rozpoczyna się 24-25 września 2011. Zajęcia będą odbywały się w Warszawie i we Wrocławiu.”

Share Button