(last minute) Starożytna kultura Tybetu

Wspólnota Dzogczen w Polsce oraz Shang Shung Institute Austria zapraszają na wykład otwarty na temat:

Starożytna kultura Tybetu dzisiaj.

Działalność Instytutu Shang Shung

Wykład poprowadzi dyrektor Instytutu Oliver Leick.
Wykład odbędzie się 22 maja o godz. 19:00 w Europejskiej Akademii Fotografi i w Warszawie, ul. Mokotowska 4/6.

Instytut Shang Shung został założony we Włoszech przez Chögyala Namkhai Norbu Rinpocze w 1989 roku, a inaugurowany rok później przez XIV Dalaj Lamę. Misją Instytutu Shang Shung jest pogłębienie wiedzy i zrozumienia kulturowych tradycji tybetańskich w ich aspektach religijnych, historycznych, filozoficznych, artystycznych, medycznych i społecznych. Instytut próbuje przyczynić się do zachowania i utrzymania przy życiu tej kultury.
Jego celem jest zachęcanie do współpracy pomiędzy zainteresowanymi grupami i jednostkami i utrzymanie w ten sposób przy życiu esencjonalnych wartości tych tradycji. Aktualnie Instytut ma trzy główne, współpracujące ze sobą centra − we Włoszech, Austrii i Stanach Zjednoczonych.

Kultura tybetańska jest imponująca − jej początki w Shang Shung, pierwszym królestwie Tybetu, sięgają wcześniej niż II tysiąclecia p.n.e. Tradycyjnie rozróżnia się w niej pięć dziedzin wiedzy: sztuka, rzemiosło, języki i poezja, medycyna i − najważniejsza − wiedza wewnętrzna, która odnosi się do zrozumienia zarówno względnej, jak i ostatecznej kondycji jednostki w jej wszechświecie.

Shang Shung Instytut istnieje po to, by kultura tybetańska przetrwała, zaś tybetańskie książki zostały przetłumaczone na zachodnie języki. Poprzez Szang Szung Instytut próbujemy zrobić coś, żeby kultura tybetańska i jej sposób rozumienia nie zaginęły.

Shang Shung jako nazwa Instytutu odzwierciedla źródło tybetańskiej kultury i historii − królestwo to było znane na całym Wschodzie jako wielkie imperium, zaś badania nad Shang Shungiem mają ogromne znaczenie dla zrozumienia odległej starożytności, wyjątkowej natury i uniwersalnego sensu kultury tybetańskiej, dawnej i obecnej.

Share Button