Nieudana próba zakwestionowania uprzywilejowanej pozycji Kościoła w USA

Wiccańska Kooperatywa Religijna działająca na Florydzie poddała w wątpliwość zasadność zwolnień podatkowych, jakimi w USA cieszą się wydawcy Biblii i rozmaitych pozycji religijnych.
Wiccanie doszli do wniosku, że skoro w 2000 roku odebrano im ten sam szczególny status, uprawniający do zwolnień podatkowych, nie może być tak, iż tylko jedno z wyznań zajmuje uprzywilejowaną pozycję. Pozwali więc władze stanowe w Halloween tego samego roku. Ich prawnik, Heather Morcroft, powołał się w tym celu na Pierwszą Poprawkę do amerykańskiej Konstytucji zabraniającej państwu sponsorowanie jakiejkolwiek religii. Sąd Najwyższy Florydy uznał jednak wniosek wiccan za bezzasadny, wykazując że niektóre publikacje niereligijne są również przez państwo sponsorowane. Jakkolwiek argumentacja ta ma się nijak do gwarantowanego Konstytucją rozdziału państwa od Kościoła, pozwoliła ona Sądowi Najwyższemu Florydy na odrzucenie zażalenia wiccan.

Źródło: Agencja Associated Press

Share Button