Nowe pismo transhumanistyczne: Magazyn h+

R.U. Sirius, jeden z głównych bohaterów Cyberii Douglasa Rushkoffa; twórca fenomenalnego pisma Mondo 2000, które w ubiegłej dekadzie nadawało ton dyskusji o wpływie nowoczesnych technologii na ewolucję ludzkiego gatunku, po kilku latach milczenia przystąpił do ofensywy wydawniczej. Pod jego redakcją będzie ukazywać się magazyn h+, poświęcony „wyzwaniom, jakie niesie rozwój technologii, nauki i kultury dla dotychczasowych ograniczeń człowieka”. Pierwszy numer magazynu można przeczytać pod następującym linkiem.

Share Button