Od kontrkultury do cyberkultury – rozmowa na NeoFiles

W najnowszym odcinku anglojęzycznego podcastu,NeoFiles, prowadzonego przez twórcę rewolucyjnego, choć już nie istniejącego w wersji papierowej, magazynu Mondo 200, znajdziecie rozmowę z Fredem Turnerem, autorem ostatnio wydanej książki From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism.

Turner opisuje w niej proces transformacji kontrkultury, której rozmaite formy partyzantki miejskiej, życia komunalnego i utopijnych eksperymentów społecznych doprowadziły do wykształcenia się internetu. Podobnie jak przygotowywana przez nas do druku CyberiaDouglasa Rushkoffa, dyskusja na NeoFiles koncentruje się wokół tego, jak stosunkowo skromna grupa psychodelicznych magów i cyberszamanów wyczarowała internet, a wraz z nim nowe formy organizacji społecznej.

Share Button