Przemysł – wokół muzyki Throbbing Gristle w ZACHĘCIE

Przemysł… ciężki i muzyczny zarazem. W interpretacji Throbbing Gristle uprzemysłowieniu ulegają także bardzo intymne sfery naszego życia, jak ciało, seksualność, śmierć czy sztuka – stają się przedmiotem zarządzania, mechanizacji i umasowienia. Ich reakcją w drugiej połowie lat 70. nie była jednak nostalgia za utraconą przeszłością, a wręcz przeciwnie – spotęgowanie efektów industrializacji. Za pomocą jej najprostszych narzędzi, dźwiękowo odtwarzali wnętrza komór gazowych, porody i przypadki przemocy domowej. I pozostawiali je bez komentarza.
Heinrich Deisl i Maciej Gdula podejmą próbę znalezienia zbieżności pomiędzy muzycznymi krytykami industrializacji i jej socjologicznymi teoriami. W jaki sposób mechanizacja wpływa na muzykę i czy pozostawia muzykom jakiekolwiek pole manewru? Jak rozumieć skuteczność krytyki w dobie uprzedmiotowienia i prywatyzacji muzyki, zmian w fonosferze a także rozwiniętego rynku muzycznego? Jaką historię industrializacji piszą jej narzędzia? I czy jest ona tożsama z historią pisaną przez sposoby ich używania?

Heinrich Deisl – krytyk i teoretyk muzyczny poruszający się na styku teorii kultury, informacji i ekonomii; zajmuje się głównie zjawiskiem noise.
Maciej Gdula – socjolog, pracownik Instytutu Socjologii UW, członek Redakcji Krytyki Politycznej, zajmuje się głównie teorią polityki.

 Czas i miejsce: Środa, 12 maja, godzina 18.00, GALERIA ZACHĘTA, Warszawa

Share Button