Psychodeliczna wojna o umysły

Czy psychodeliki mogą stanowić skuteczną broń psychologiczną w wojnie rządzących ze społeczeństwem? Temu zagadnieniu poświęcony jest najnowszy podcast R U Sirius Show. Rozmówcą wesołej kalifornijskiej ekipy jest psychiatra James Ketchum, który w opublikoanym niedawno w USA pamiętniku Chemical Warfare: Secrets Almost Forgotten opisuje swój udział w rządowych eksperymentach nad wpływem LSD, BZ i innych psychodelików oraz deliriantów na ludzkie umysły.

Share Button