Recenzja NAJDALSZEJ PODRÓŻY w Nowej Fantastyce

W najnowszym numerze „Nowej Fantastyki” ukazała się następująca recenzja Najdalszej podróży Stanislava Grofa pióra Jacka Osieckiego:

Share Button