Rozmowa z Lonem Milo DuQuettem

Najnowszy odcinek pogańskiego podcastu Deos Shadow prezentuje m.in. rozmowę z Lonem Milo DuQuettem, najpłodniejszym autorem z kręgu Ordo Templi Orientis, twórcą tak ważnych dla zrozumienia współczesnego okultyzmu dzieł jak The Magick of Aleister Crowley, Understanding Aleister Crowley Thoth Tarot, My Life With Spirits czy wydane przez Okulturę Tabu: seks, magia, religia.

aboulonpic.jpg

Wywiad jest umieszczony na samym końcu audycji, w której można się dowiedzieć m.in. o chrześcijańskiej propagandzie anty-halloweenowej i rozmaitych inicjatywach pogańskich. Lon Milo DuQuette opowiada o swej najnowszej, jeszcze nie wydanej książce, Accidental Christ, poświęconej (UWAGA!) Jezusowi Chrystusowi. DuQuette zajmuje się w niej kwestią uwarunkowań politycznych świata, w którym żył Jezus, jego królewskim pochodzeniem, rolą Marii Magdaleny i licznych sekt świata antycznego oraz nową interpretacją niektórych wątków biblijnych, na przykład dotyczących seksu i chrztu.

Accidental Christ wydaje się być kolejną, po Nothing Sacred Douglasa Rushkoffa, próbą odczytania Biblii w duchu open source’owym i jako taki jest z pewnością godny uwagi.

Share Button