“Społeczeństwo spektaklu” w księgarniach!

Nakładem PIW ukazało się jedno z najważniejszych dzieł w dziejach myśli krytycznej – Społeczeństwo spektaklu Guy Deborda, założyciela Międzynarodówki Sytuacjonistycznej, odpowiedzialnej za kulturową rewolucję roku 1968.

debord.jpg

Autor analizuje w nim nowoczesne formy alienacji, urzeczowienia i władzy, tropiąc je w polityce i kulturze, w wolnorynkowym kapitalizmie i w socjalistycznej biurokracji, w dominującej organizacji przestrzeni i w narzucanych formach odczuwania czasu.
Debord na wiele lat przed narodzinami ruchu alterglobalistycznego ukazał za pomocą pojęcia „spektaklu” represyjną jedność współczesnego świata i przeprowadził jego całościową, bezwzględną krytykę.

W 1988 roku Debord podjął się opisu późniejszej ewolucji spektakularnego społeczeństwa. Przenikliwych i mistrzowsko napisanych Rozważań o społeczeństwie spektaklu, dołączonych do niniejszej edycji, zlekceważyć nie sposób: od dwudziestu lat bez mała nikt nie umyka jej złowieszczym konkluzjom.

Share Button