Hakim Bey

Peter Lamborn Wilson

Urodzony w 1945 roku w Nowym Jorku jako Peter Lamborn Wilson – amerykański pisarz, historyk kultury, krytyk społeczny, tłumacz i poeta.

Uznawany za neo-sytuacjonistę. Często nawiązuje w swoich pismach do tego ruchu, rewidując jednak jego założenia. Zsyntetyzował założenia ruchu z ideami, które legły u podstaw utopii pirackich takich jak Port Royal czy Tortuga.

Inspiracji szukał również w świecie islamu. Sporą część swojego życia Wilson spędził w krajach Bliskiego Wschodu, a także Afganistanie, Pakistanie, Indiach i Nepalu. Zgłębiał tam m.in. ezoteryczne tradycje tantry i sufizmu. Jego przydomek jest swego rodzaju prowokacją, podobnie jak znaczna część jego poglądów na temat świata islamu i jego roli na Zachodzie.

Bey jest członkiem Mauretańskiego Kościoła Ortodoksyjnego, synkretycznej grupy religijnej ze Stanów Zjednoczonych, będącej odłamem Mauretańskiej Świątyni Nauki.

Oprócz tego, Hakim Bey ma za sobą udział w projektach muzycznych Billa Laswella (“T.A.Z.”, “Hashisheen”), Jest też wykładowcą na Harvard University.

Instrukcje do Kali Yugi

Kali Yuga ma jeszcze przed sobą 200 000 lat – dobre wieści dla adwokatów i awatarów CHAOSU, złe dla Braminów, Jahwistów, biurokratów Boga i ich pomagierów. Wiedziałem, że Dardżyling kryje w sobie jakąś tajemnicę, kiedy tylko usłyszałem tą nazwę – dordże ...

Kongres Dziwacznych Religii

NAUCZYLIŚMY SIĘ NIE DOWIERZAĆ słowu "być", słowu "jestem" - powiedzmy raczej : zauważcie uderzające podobieństwo pomiędzy pojęciem SATORI a pojęciem REWOLUCJI ŻYCIA CODZIENNEGO - w obu przypadkach mamy do czynienia z percepcją "zwyczajnego" o nadzwyczajn...

Nietzsche i Derwisze

RENDAN, "LUDZIE PRZYTOMNI". Sufi stosowali termin techniczny "rend" (przym."rendi", l.mn. "rendan") do nazywania kogoś "wystarczająco przytomnego, by mógł wypić wino w tajemnicy, nie będąc na tym przyłapanym": derwijska wersja "Dozwolonej Obłudy" ("taqiyy...
Share Button