Kerry Wendell Thornley

Kerry W. Thornley

Kerry W. Thornley [źródło: Wikipedia]

Kerry Thornley (ur. 17 kwietnia 1938, zm. 28 listopada 1998) był amerykańskim pisarzem i publicystą, a jest znany przede wszystkim jako współtwórca prześmiewczej religii zwanej dyskordianizmem, gdzie znany jest pod jednym ze swoich licznych pseudonimów jako Omar Khayyam Ravenhurst. Jest jednym z autorów “objawionej księgi” dyskordianizmu pt. Principia Discordia.

Thornley był bardzo aktywnym twórcą w amerykańskim kontrkulturowym światku w latach 60. i 70. Używając kolejnego ze swoich pseudonimów, Ho Chi Zen, publikował krótkie biuletyny, w których prezentował swoją wersję anarchizmu, łączącą ten nurt społeczny z libertarianizmem, pacyfizmem, surwiwalizmem, D.I.Y. i buddyzmem zen. Jeden z najważniejszych spośród tych biuletynów, Zenarchia, doczekał się polskiego wydania nakładem wydawnictwa Okultura. [źródło: Wikipedia]

Narodziny Zenarchii

Narodziny Zenarchii

Fragment książki Kerry W. Thornley Zenarchia . W czasach, gdy mieszkałem na 77 Ulicy, nie pisałem dużo o zenarchii, rozmyślałem natomiast nad stworzeniem pisma noszącego tę nazwę. Coraz bardziej ograniczało mnie bycie redaktorem naczelnym w gazecie ...
Share Button