3. numer Trans/Wizji

3. numer Trans/Wizji

Trzeci numer TRANS/WIZJI jest już dostępny w naszym sklepie internetowym! A w nim “psychoszamanizm”.

Jest on niemal w całości poświęcony roli odmiennych stanów świadomości w procesach poznawczych, terapeutycznych i socjotwórczych. Psychoszamanizm to przede wszystkim szamanizm psychodeliczny, dlatego oddajemy głos współczesnym szamanom, wykorzystującym tzw. święte rośliny w praktyce rytualnej i uzdrowicielskiej. Zastanawiamy się nad miejscem tych praktyk we współczesnym świecie oraz ich relacjami ze światem nauki i kulturą psychodeliczną. Przyglądamy się korzeniom tej kultury oraz cienkiej granicy między rozwojem psychicznym a psychomanipulacją. Oddajemy głos Jamesowi Fadimanowi, Rickowi Doblinowi, Benowi Sessie, czołowym badaczom prowadzącym legalne badania nad LSD, MDMA i innymi psychodelikami. Przypominamy mniej znane postaci z przeszłości, które torowały drogę takim badaniom. Analizujemy wpływ odmiennych stanów świadomości na sztuki plastyczne, muzykę i kino. Oddajemy też głos tym adeptom sztuk rytualnych, którzy w swych praktykach wywołują stany transowe bez ingerencji zewnętrznych substancji.

Tylko w naszym sklepie dodatek do pisma w postaci eksperymentalno-ambientowego DVD ZENIALA “Rosora 28”!

Share Button