Warsztaty gnostyckie z Tau Raimondem

SANKTUARIUM GNOZY

zaprasza na najbliższe warsztaty p.t.:

DOŚWIADCZANIE GNOZY

prowadzone przez

TAU RAIMONDA

Tau Raimond jest biskupem gnostyckim od 1984 roku. Otrzymal święcenia we wszystkich osiemnastu, tradycyjnych liniach Sukcesji Apostolskiej, przekazanych przez Tau Rosamondę Miller, która z kolei otrzymala je od Tau Stephana Hoellera. Tau Raimond jest również kapłanem Świętego Zakonu Marii Magdaleny, którego hierofantem jest Tau Rosamonde. Jak powiada legenda, linia ta pochodzi od samej Marii Magdaleny i istniała w sekrecie przez 1900 lat.

PROGRAM WARSZTATÓW

ŚRODA, 12 VIII:
godz. 18-21: Ten świat a Królestwo: Zbawienie poprzez Gnozę.

CZWARTEK, 13 VIII:
godz. 18-21: Gnoza sakramentalna, czyli inicjacyjna ścieżka Ducha Świętego.

PIĄTEK, 14 VIII:
godz. 18-21: Miejscy gnostycy, praktyka w życiu codziennym.

SOBOTA, 15 VIII:
 godz. 10-13: Maria Magdalena: duchowy autorytet i przywództwo a kobiety.
 godz. 19-22: Ceremonia Sabatu gnostyckeigo.

NIEDZIELA, 16 VIII:
godz. 10.30: Celebracja Mszy Gnostyckiej.
godz. 12.30: Agape (obiad i muzyka).

Warsztaty odbędą się w Warszawie. Ich koszt całkowity, mający pokryć jedynie przelot i koszty pobytu Tau Raimonda, wyniesie nie więcej niż rownowartość 95 euro. Cena uzależniona jest od liczby uczestnikow. Chętni do udziału w tych wyjątkowych warsztatach mogą wysyłać zgłoszenia i zapytania pod adres: jatryka@gmail.com

Share Button