Warsztaty Oddychania Holotropowego z dr. Hrabankiem

Przypominamy o tym, że już 18-19 września odbędą się warsztaty Oddychania Holotropowego, prowadzone przez dr. Milana Hrabanka z Czech.

Technika Oddychania Holotropowego™, opracowana przez Stanislava i Christinę Grofów, jest jedną z klasycznych metod psychologii transpersonalnej. Jest oparta na 35-letnich badaniach odmiennych stanów świadomości, zapoczątkowanych przez prof. Stanisława Grofa w latach 60 w Czechosłowacji a następnie kontynuowanych w Stanach Zjednoczonych. Metoda Oddychania Holotropowego wykorzystuje techniki szybkiego oddychania i różne rodzaje muzyki do wywołania odmiennych stanów świadomości. Odmienne stany świadomości ułatwiają dostęp do wszystkich obszarów ludzkich doznań, umożliwiają poznawanie źródeł naszego zachowania, stłumionych emocji i energii, uwalnianie ich i przekształcanie.

Ta skuteczna i bezpieczna metoda samopoznania łączy rezultaty współczesnych badań świadomości, psychologię głębi i praktykę duchową.
Doświadczenia przekraczające zwyczajne pojęcie czasu, przestrzeni i granic ego dają możliwość odkrywczego spojrzenia na samego siebie w nowym świetle i kontekście jedności duchowej z wszelką egzystencją. Metoda Oddychania Holotropowego umożliwia między innymi przemianę negatywnych stanów psychicznych i przeciwdziałanie ich powrotom, oraz przynosi nowe sposoby rozwiązywania problemów. Nie jest metodą leczenia, ale drogą samopoznania i odkrycia duchowej płaszczyzny życia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Warsztaty trwają dwa dni. W sobotę od godz. 12.00 do około 22.00. Po wstępnym zapoznaniu się z techniką odbędzie się pierwsza sesja Oddychania Holotropowego. Druga sesja w niedziele od 9.00 do 17.00 godz. Warsztat kończy się wspólną dyskusją w ramach której uczestnicy dzielą się się osobistymi doświadczeniami z grupą.

tutaj—> REJESTRACJA UCZESTNIKÓW <—tutaj

Share Button