Wierzejski – Młot na czarownice

Znany z farbowanych włosów i obsesji na punkcie homoseksualizmu poseł Wierzejski z Ligi Płaskiego Rozumu występuje z nową inicjatywą. Jak podają serwisy agencyjne, LPR zamierza wprowadzić karę za „propagowanie satanizmu”. Chodzi o uzupełnienie art. 256 kodeksu karnego, zakazującego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa. Poseł Wierzejski uważa, że dotychczasowe prawo, które karze za czyny przestępcze jest niewystarczające. Należy bowiem karać za idee. Czym jest satanizm, tego poseł Wierzejski nie potrafi zdefiniować. Nieumiejętność precyzowania myśli chroni go zresztą przed politycznym samobójstwem, jakie groziłoby mu, gdyby się okazało, że jego formacja ideowa ma coś wspólnego z faszyzmem.

Share Button