Wydawnictwo

Wydawnictwo Okultura od 2001 r. zajmuje się ukrytym wymiarem kultury. Naszym celem jest dostarczenie czytelnikom jak największej ilości idei transgresyjnych wobec dominującego porządku kulturowego oraz tego, co w naszej kulturze uznaje się za oczywiste.W prezentowanych przez nas książkach ujawniamy to, co najlepsze z dziedzictwa kontrkultury i okultyzmu.

Wydobywamy perły myśli podejrzliwej, tropimy historie alternatywne, przybliżamy świat magii ludzkiego umysłu i nieznane obszary antropologii.Przygotowywane przez nas pozycje ukazują się w kilku seriach wydawniczych.

Seria Transgresje obejmuje dzieła mające na celu przezwyciężanie wyuczonych wzorców percepcji. Seria Ezoterra przedstawia świat kultur alternatywnych, utopijne wizje przyszłości i nieznane kroniki przeszłości. W serii Corpus hermeticum prezentujemy najwybitniejsze owoce zachodniej tradycji ezoterycznej. Bibliotheca Crowleyana stanowi unikatową próbę edycji dzieł Aleistera Crowleya. Niedawno ruszyliśmy z nowymi seriami wydawniczymi – Transwizjeprzedstawiające alternatywne nurty psychologii transpersonalnej oraz Scientia psychedelica poruszająca kwestie historii środków psychoaktywnych i ich roli w społeczeństwie.

Wydajemy też dwa kwartalniki: pismo psychoaktywne Trans/wizje oraz Hermaion, naukowy magazyn poświęcony badaniom zachodnich tradycji ezoterycznych świata.

Zapraszamy do zwiedzania naszej strony, na której możecie zapoznać się z publikacjami naszego wydawnictwa oraz internetowymi archiwami polskiego ezoterroryzmu. Od 2006 roku prowadzimy serwis, informujący o nieoczywistych wydarzeniach ze świata kultury, sztuki i nauki.