Wykład o ego i egregorach

1 czerwca o godzinie 14.30 w warszawskim squatcie Elba przy ul. Elbląskiej 9/11 Hanif Tsara poprowadzi spotkanie pt.:

Ego i egregory

W materiałach organizatora możemy przeczytać: „Jednym z kluczowych pojęć w systemie buddyjskim jest ‚ego’, a praca z nim należy do najważniejszych elementów treningu umysłu. Tak więc tym razem zajmiemy się owym mitycznym ego. Szukaniem, zmianą jego submodalności, etc., korzystając z tradycji magicznych wschodu i zachodu, i łącząc to z najnowszymi zdobyczami NLP. Drugim tematem, jaki poruszymy podczas spotkania, będą egregory, zwłaszcza te, do których przez wychowanie, przekonania, tradycje przykuwani są ludzie jak niewolnicy do wioseł. Komu służy ich wiosłowanie, do kogo należy twój umysł? Swoje egregory tworzą mniej lub bardziej świadomie nie tylko religie, również firmy, korporacje, organizacje, partie…”

Share Button