Wykład o Golemie

26 kwietnia o 18:30 odbędzie się w warszawskiej kawiarni Ethno Cafe Bílý Koníček na ul. Kredytowej 1 wykład Mikołaja Krawczyka:


“Golem – od legendy do kabalistycznych źródeł”

Zostanie w nim przedstawiony motyw sztucznego człowieka, golema, znamy z popularnych legend żydowskich, z powieści Gustawa Meyrincka, Chaima Blocha, a także z wątków obecnych w kulturze masowej. Wychodząc od analizy szczegółów tej legendy, przejdziemy do om…ówienia jej źródeł w Biblii, Talmudzie, midraszach oraz komentarzach kabalistycznych, a także Sefer Jecira, Księgi Formowania. Kolejny etap omawiania motywu golema oparty będzie o analizę językową hebrajskiego rdzenia galam. Wreszcie, jako szerokie podsumowanie, rozszerzymy dyskusję o odniesienia do koncepcji kosmicznych cyklów i autorskiej analizy kabalistycznej.

Share Button