Wystawa ‚Krąg Oneiron’

Gorąco polecamy wystawę, która w dniach od 12 XII 2007 do 10 stycznia 2008 roku będzie gościć w Galerii Sektor I Górnośląskiego Centrum Kultury. Jest to bowiem wyjątkowo rzadka okazja do obcowania z twórczością naszej rodzimej grupy artystów-ezoteryków, która od lat sześćdziesiątych XX wieku eksplorowała odmienne stany świadomości.

W drugiej połowie lat 60 Urszula Broll, Antoni Halor, Zygmunt Stuchlik, Andrzej Urbanowicz i Henryk Waniek, zaprzyjaźnieni artyści, spotykając się w szerszym lub węższym gronie, rozważali interesujące ich problemy. Te dysksje dotyczyły zarówno sztuki jak i nowej świadomości artystycznej, ezoteryki, jungowskiej psychologii głębi, rzeczywistości snu i jego interpretacji, psychodelików, symbologii, dziwności i odmienności, buddyzmu i eliadowskiej koncepcji religijności i mitu, aby wymieniać przynajmniej niektóre. Nikt nie myślał o nazywaniu się lub o stwarzaniu jakiejś wspólnej platformy. Ta przecież, nienazwana, była we wspólnych zainteresowaniach.

Dokładnie 40 lat temu, w grudniu 1967 roku, punktem zwrotnym dla zaistnienia nazwy stała się wspólna decyzja wspomnianych wyżej osób o podjęciu kolektywnego dzieła nazwanego później „Encyklopedią, „Leksykonem” lub „czarnymi kartami”. Pomysł stał się nieco dadaistyczną próbą stworzenia swoistego leksykonu symboli. Próbą przewrotną, gdyż w żadnym przypadku nie chodziło o stworzenie działa „poważnego”. „Czarne karty” na kartonie o formacie 70x 780 przedstawiały pozornie bezładny nurt hieroglifów, fantazmatów, symboli i osobistych notatek. 30 dziwnych obrazów spotkało się z sporym zainteresowaniem, czego wyrazem była wystawa w Galerii Współczesnej w Warszawie.

Powstanie ONEIRONU stało się jakby wizytówką, swego rodzaju logotypem dla różnorodnych rozleglych działań; działalności wystawowej, wydawniczej, organizacji sympozjów, spotkań i performance oraz poczynań pierwszej grupy buddyjskiej w Polsce.

Gdy z dzisiejszej perspektywy spoglądamy na sprawy związane z Oneironem, ukaże się nam coś na kształt wzoru przenikających się kręgów, rozszerzających się i zanikających, w których brało udział dziesiątki, jeśli nie setki osób pozostających w jakiejś relacji do głównej sceny tych działań, którą była pracowania przy ulicy Piastowskiej w Katowicach.

Krąg ten był odmienny od wszystkich współczesnych ugrupowań artystycznych. Z jednej strony ezoteryczny a z drugiej niesłychanie prospołeczny. Był szczególną formacją duchową, dążeniem do wolności i niezależności w czasach ubezwłasnowolnionej kultury. Jego początki są wcześniejsze niż decyzja pięciu malarzy o podjęciu wspólnego projektu, a jednocześnie rozleglejsze w czasie i przestrzeni od aktywnego istnienia grupy artystycznej o tej nazwie.

Wystawa w Galerii Sektor I zaprezentuje ten splot działań i idei w szerokim kontekście. Zarówno poprzez ukazanie twórczości głównych aktorów tej sceny, jak i dokumentów i artefaktów związanych z Kręgiem ONEIRON.

Wernisaż wystawy odbędzie się 11 XII o godz. 19 w Galerii Sektor I, Górnośląskie Centrum Kultury, pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice.

Share Button