XII Forum Inspiracji Jungowskich

xii_f_logo_2.gif

Przypominamy o tym, że już 3 marca odbędzie się XII Forum Inspiracji Jungowskich, którego program ostatecznie prezentuje się następująco:

10.00 Inauguracja Forum
Inspiracje skrzypcowe: Lucjan Bałwas: Adagio z pierwszej sonaty g-moll Jana Sebastiana Bacha oraz Zima, część II, Antonio Vivaldiego

10.30–10.50
Prekursorzy teorii nieświadomości C.G. Carus i E. von Hartmann – prof. Krzysztof Maurin (UW)
10.50–11.40
Obraz duszy w teologii bizantyjskiej – prof. Henryk Paprocki
11.40–12.20
Nieświadomość i wola – dr Tomasz Olchanowski
12.20–12.40
Przerwa
12.40–13.20
Figura Hioba i figury baśniowe – dr Jadwiga Wais (AM we Wrocławiu)
13.20–14.00
Indywidualizm i kolektywizm w tradycji arabskiej – prof. Ewa Machut-Mendecka (UW, SWPS)
14.00–15.00
Przerwa obiadowa
15.00–15.50
Święte rośliny i podróże duchowe – dr Tomasz Bąbel
15.50–16.20
O rozwoju duszy w indyjskiej tradycji mistycznej bhakti – Grzegorz Okraszewski (UWr)
16.20–16.40
przerwa
16.40–17.10
Soul-making. Dusza w perspektywie psychologii archetypowej J. Hillmana – Tomasz Stawiszyński (UW)
17.10-17.50
Nieświadomość matriarchalna w ujęciu Ericha Neumanna – Zenon Waldemar Dudek (Redakcja ALBO albo)
18.00 Zakończenie Forum

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa forum można znaleźć na stronie Wydawnictwa Eneteia.

Share Button