XIII Forum Inspiracji Jungowskich

Redakcja kwartalnika ALBO.albo
zaprasza na

XIII Forum Inspiracji Jungowskich

nt.

EUROPA WIELOKULTUROWA


8 marca 2008 (sobota)
Biblioteka Narodowa, Warszawa


10.00 Inauguracja Forum – Zenon Waldemar Dudek (redaktor naczelny ALBO albo)
10.15 Inspiracje muzyczne – koncert skrzypcowy
10.30–11.15 Sytuacja religii współczesnej Europy w świetle psychologii Junga – ks. dr Kazimierz Pajor (Niemcy)
11.15–12.00 Z pradziejów duchowości europejskiej. Inicjacje górników neolitycznych – dr Jerzy Bąbel

12.00–12.15 przerwa

12.15–13.00 Oblicza wielokulturowości europejskiej – prof. dr hab. Wojciech Burszta
13.00–13.45 Postawy archetypowe w dialogu Europa – islam – prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka
13.45–14.45 przerwa obiadowa

W przerwie prezentacja widowiska multimedialnego na motywach traktatu Junga Septem sermones ad mortuos autorstwa grupy INIRE.

14.45–15.15 Między greckością a praeuropejskością. Homoerotyzm starożytnej Macedonii – dr Paweł Fijałkowski
15.15–15.45 Rasizm i ekskluzywizm europejski – dr Tomasz Olchanowski
15.45–16.15 Transkulturowy wymiar archetypu Wielkiej Matki w Europie – Zenon Waldemar Dudek

16.15–16.30 przerwa

16.30–18.00 Dyskusja panelowa: Quo vadis Europo? Nasze tożsamości europejskie – moderator dyskusji dr Krzysztof Dorosz

Warunki uczestnictwa:

  • Członkowie KLUBU ALBO albo (prenumeratorzy 2007), uczestnicy XII Forum, młodzież, studenci, emeryci, renciści: 120 PLN (wpłaty po 31.01.2008)
  • Pozostałe osoby: 140 PLN (wpłaty po 31.01.2008)

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały konferencyjne oraz posiłek obiadowy.

Zgłoszenia:

ENETEIA, ul. Baborowska 7/15, 01-464 Warszawa
33 1240 1109 1111 0000 0515 7868 (z dopiskiem XIII Forum)

Po dokonaniu wpłaty prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa (dostępna w dziale Do pobrania) i przesłanie jej pocztą, faxem lub mailem na adres Redakcji.

W wypadku rezygnacji z uczestnictwa organizatorzy zwracają:

  • po 15 lutym – 50% wpłaty

Kontakt:

Redakcja ALBO. Problemy psychologii i kultury
ul. Zwierzyniecka 8A/43, 00-719 Warszawa
tel. (22) 840-53-30, 840-84-60, fax 840-84-61
e-mail: redakcja@eneteia.pl

 

Share Button