XIV Forum Inspiracji Jungowskich – Punkty Zwrotne

Przypominamy o tym, że już za tydzień, 6 marca, odbędzie się w Bibliotece Narodowej w Warszawie:

XIV Forum Inspiracji Jungowskich
„Punkty zwrotne”

Program

10.00–10.15 Otwarcie Forum

10.15–10.30 Inspiracje muzyczne – Kamila Szalińska-Bałwas

Sesja I

10.30–11.00 Filozofia kultury jako filozofia kryzysu – prof. dr hab. Zofia Rosińska
11.00–11.30 Refleksja nad nieuchronnością kryzysów naukowych (z elementami metafizyki w tle) – prof. dr hab. Alina Motycka

11.30–12.00 przerwa

Sesja II

12.00–12.30 Arabskie punkty zwrotne na początku XXI w. – prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka
12.30–13.00 Demokracja i autorytaryzm w Polsce – prof. dr hab. Paweł Czarnecki
13.00–13.10 Dyskusja

13.10–14.00 przerwa obiadowa

Sesja III

14.00–14.40 Inicjacje szamańskie. Możliwość czy konieczność – dr Jerzy T. Bąbel

14.40–15.10 Doświadczenia graniczne w ujęciu archetypowym – red. Zenon Waldemar Dudek

15.10–15.20 Dyskusja

15.20–15.40 przerwa

Sesja IV

15.40–16.10 Od edyktu Konstansa do zamieszek w Greenwich Village – dr Paweł Fijałkowski
16.10–16.40 Prorocy rewolucji angielskiej – dr Henryk Kliszko

16.40–17.10 Hermann Hesse i Carl Gustav Jung. Spojrzenia na wielkie wojny XX wieku – Jerzy Pabian

17.10–17.30 Dyskusja

17.30 Zakończenie Forum

Informacje o warunkach uczestnictwa znajdziecie tutaj.

Share Button