XV Forum Inspiracji Jungowskich – Punkty Zwrotne

Zachęcamy do udziału w

XV Forum Inspiracji Jungowskich


PUNKTY ZWROTNE

6 marca 2010 (sobota)
Biblioteka Narodowa, Warszawa

Planowane tematy referatów:

* Rewolucje naukowe a metafizyka – prof. dr hab. Alina Motycka

* Filozofia kultury jako filozofia kryzysu – prof. dr hab. Zofia Rosińska
* Arabskie punkty zwrotne na początku XXI w. – prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka
* Zwrot ku psychologii kulturowej. Wundt i co dalej? – prof. dr hab. Ryszard Stachowski

* Demokracja i autorytaryzm w Polsce – prof. dr hab. Paweł Czarnecki
* Inicjacje szamańskie. Możliwość czy konieczność – dr Jerzy T. Bąbel

* Doświadczenia graniczne w ujęciu archetypowym – Zenon Waldemar Dudek

* Prorocy rewolucji angielskiej – dr Henryk Kliszko

* Psychoanaliza wojny 1914. Hesse i Jung – dr Jerzy Pabian

* Od edyktu Konstansa do zamieszek w Greenwich Village – dr Paweł Fijałkowski (streszczenie)

Warunki uczestnictwa:

* Prenumeratorzy ALBO albo 2009, uczestnicy XIV Forum (2009), młodzież, studenci, emeryci, renciści: 120 zł
* Pozostałe osoby: 140 zł

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz zgłoszenia w niej udziału znajdziecie tutaj.

Share Button