XVI Forum Inspiracji Jungowskich

Zachęcamy do udziału w XVI Forum Inspiracji Jungowskich, organizowanym przez kwartalnik ALBO albo, który w tym roku obchodzi swe 20-lecie. Forum odbędzie się 5 marca w Bibliotece Narodowej w Warszawie, a jego tematem będą:

DOŚWIADCZENIA GRANICZNE I TRANSKULTUROWE

Planowane referaty:

# Dzieciństwo spacyfikowane. Inicjacja w społeczeństwie abstrakcyjnych wartości – dr Tomasz Olchanowski

# Doświadczenia graniczenie Hioba. Model indywiduacji i psychoterapii inicjacyjnej – Zenon Waldemar Dudek

# Pytanie o granice „ja” i naturę świadomości. Od kozetki psychoanalityka po rozmowy z małpami – dr Andrzej Kuźmicki

# Życie bez ego, życie bez Cienia – dr Jacek Sieradzan

# Inicjacje wojownicze. Konfrontacja z Cieniem – dr Jerzy T. Bąbel

# Granice człowieczeństwa. Eksterminacja chorych psychicznie w Polsce – dr hab. Tadeusz Nasierowski

# Szamańska moc kobiet. Uzdrawianie świata – Tanna Jakubowicz-Mount

# W jaki sposób ranimy siebie nawzajem w dzisiejszym świecie – perspektywa psychologii procesu – Bogna Szymkiewicz

Szczegółówe informacje na temat warunków uczestnictwa znajdują się tutaj.

Share Button