Za dzień, za noc za chwilę nasze książki staną się nielegalne

12 czerwca odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie nowelki LPR do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Liga Płaskiego Rozumu domaga się w niej m.in.:
– karania za promowanie symboli kojarzących się z narkotykami; karani będą nie tylko producenci, ale również użytkownicy tych produktów;
– zabronienia posiadania, sprowadzania i sprzedawania nasion konopi innych niż włókniste;
– nakładania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na tych właścicieli klubów, którzy nie donoszą policji o zażywanych na ich terenie narkotykach;
– zakazu wpuszczania do pracy osób pod wpływem środków odurzających.

Osoby pragnące podpisać się pod petycją o rozpoczęcie debaty publicznej nad tym pomysłem, mogą złożyć swój podpis na stronie Drug Policy.

Share Button