Zmarł Andrzej Nowicki

1 grudnia zmarł prof. Andrzej Nowicki (1919-2011) – filozof kultury, italianista, jeden z najwybitniejszych na świecie znawców myśli renesansowej, ze szczególnym uwzględnieniem życia i filozofii protoplasty nowoczesnego hermetyzmu, Giordano Bruno. Nowicki był współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli, jak również Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Przez cztery kadencje pełnił funkcje Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu. Był też wiceprezydentem Polskiej Grupy Narodowej Universala Framasona Ligo. Od 2007 roku był członkiem Komitetu Honorowego Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

Pozostawił po sobie ok. 50 książek w tym:
Giordano Bruno (Wiedza Powszechna 1979)

Vanini (Wiedza Powszechna 1987)

Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność (1986)

Lampa trzydziestu spotkań (Katowice 1980)
Kopernik – człowiek Odrodzenia (Wiedza Powszechna 1953)

Filozofia francuskiego Odrodzenia (PWN 1973)

Filozofia masonerii u progu siódmego tysiąclecia (Gdynia 1997)

Do końca życia prowadził aktywne życie umysłowe, pracując nad kolejnymi dziełami i ucząc się nowych języków.

Share Button